ماموریت ما

 

بیانیه مأموریت

 

شرکت LPT Construction زمینه ساخت مسکن و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری، مشاوره، طراحی، ارزیابی، ساخت و پیمانکاری در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند.

مأموریت اصلی ما این است که در سراسر جهان بخصوص کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از دانش، روش‌های علمی، فنّاوری بروز و استفاده بهینه از منابع بومی توسعه را برای کشورها وزندگی بهتر را برای مردم آن کشور به ارمغان آوریم. ما تلاش می‌کنیم با استفاده از سرعت و دقت حاصل از فنّاوری ساخت منحصربه‌فرد خود هزینه‌ها و دغدغه مشتریان خود را کاهش دهیم، ما تنها مسکن نمی‌سازیم بلکه زمان می‌سازیم؛ چراغ راهمان برای دستیابی به اهدافمان باورهایمان است:

  • ما باور داریم پیش از هر چیزی در برابر مشتریان خود مسئول هستیم.
  • ما باور داریم حیات و بقای ما وابسته به حیات جامعه و محیط‌زیست است. ما باور داریم زمان محدود است به همین دلیل ارزش ویژه‌ای برای زمان مشتریان خود قائلیم.
  • ما باور داریم ساخت و ارائه خدمات با بروزترین فنّاوری تضمین‌کننده تمایز ما درصحنه رقابت جهانی است.
  • ما باور داریم با چشم‌داشتی به سود منصفانه و پایدار می‌توان منافع سرمایه‌گذاران و جامعه را تأمین کرد، به همین دلیل تلاش می‌کنیم رشد خود را به‌گونه‌ای تنظیم نماییم تا موفقیت پایدار خود را تضمین نمایم.
  • ما باور داریم بدون کارکنان در هر رده سازمانی دیگر چیزی به نام ما معنا ندارد ما تلاش می‌کنیم تا با آموزش ایجاد انگیزه، محیط و شرایط کاری مناسب بستر را برای رشد کارکنان خود فراهم کنیم.
اسکرول به بالا