درباره ما

تاریخچه برند

هلدینگ صنایــع پیشــرفته ســاختمانی پارسیان با اتکا به 20 سال تجارب فنی و مدیریتی دو شرکت بافت معماری (1381) و شرکت کارنو آتی(1381) و همچنین بهره‌گیری از استعدادهای خلاق، نیروهای توانمند و نوآور باهدف عرضــه توانایی‌های خــود در زمینه‌های صنعتی سازی فرآیند ساختمان سازی تأسیس گردید.

هلدینگ صنایــع پیشــرفته ســاختمانی پارسیان با نام تجاری LPT Construction از بدو تأسیس تحقیقات خــود را در زمینــه روش‌های ســاخت ســاختمان به‌صورت صنعتــی در جهــت بهبــود کارایــی و ارتقــاء بهره‌وری در صنعــت ساخت‌وساز کشــور  بــا تحقیقــات در خصــوص آخریــن پیشرفت‌ها و دســتاوردهای علمــی و صنعتــی روز دنیــا به‌منظور انطبــاق بــا روش‌های نویــن مهندســی آغاز نمود و پس 2 سال تحقیقات  موفق به ایجاد فرآیند صنعتی در طراحی، تولید و اجرای سیستم‌های ساخت صنعتی متناسب با ویژگی‌های خاص هر پروژه گردید.

 LPT Construction مفتخر است در این مدت کوتاه تعداد بسیار زیادی پروژه ساختمانی در بخش‌‌ ساختمان‌های ویلایی، ساختمان‌های طبقاتی مسکونی و اداری، ساختمان‌های صنعتی و ورزشی و نیز ساختمان‌های اقامتی، درمانی به اتمام رسانده و یا درحال ساخت دارد. LPT Construction رسالت خود را کاهش هزینه‌ها و دغدغه مشتریان خود با استفاده از سرعت و دقت حاصل از سیستم ساخت منحصربه‌فرد خود می‌داند.

 

 

اسکرول به بالا